Κανείς δεν σας φροντίζει καλύτερα!
4ΗΜΕΡΗ
ΚΡΗΤΗ
 

 

Αναχωρήσεις: 29/9/2013 : 295 €

6ΗΜΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΟΥΣΑ
 
Αναχωρήσεις: 18/10/2013 : 455 €
4ΗΜΕΡΗ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΪΒΑΛΙ – ΠΕΡΓΑΜΟΣ – ΣΜΥΡΝΗ – ΕΦΕΣΟΣ – ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ – ΒΟΥΡΛΑ – ΤΣΕΣΜΕ – ΦΩΚΙΕΣ
 
 
Αναχωρήσεις: 21/9/2013 : 245 €